SZMER SERCA U DZIECKA

USG SERCAPrawidłowe „bijące” serduszko wydaje dźwięki, które lekarz podczas badania dziecka słuchawką słyszy jak lap-dap, lap-dapSzmery są dodatkowymi dźwiękami serca. Mogą przypominać delikatne chuchanie. Mogą być bardziej szorstkie i wtedy przypominają silne podmuchy wiatru a nawet szmer tarcia papieru ściernego. Szmer serca może być ciągły, przypominając dźwięk maszyny parowej: SZSZszsz… Niekiedy przypomina dźwięk brzęczącej struny lub piszczącą zabawkę.
Słowo „szmer” nie znaczy to samo co „szmer patologiczny”,tak jak”temperatura” nie jest tym samym co „gorączka”-ludzie jednak często błędnie używają tych słów zamiennie. Szmer serca najczęściej jest szmerem „niewinnym”, a więc niezwiązanym z chorobą serca. Zwykle przypomina chuchanie.
Wysłuchanie szmeru u dziecka powoduje, że lekarz uważnie stara się określić czy jest to szmer patologiczny. Przyczyną szmeru w chorym jak również zdrowym sercu, są zawirowania krwi. Szmery niewinne, łatwiej pojawiają się w małym serduszku, kiedy naczynia krwionośne są mniejsze, a krew szybko płynie.Dzieje się tak na przykład podczas gorączki, zmęczenia lub niepokoju małego dziecka. Szmer patologiczny, najczęściej szorstki, występuje zawsze w sercu chorym. Spowodowany jest zwykle nieprawidłowymi otworami w przegrodach serca, zwężeniami na drodze płynącej krwi lub nieszczelnościami zastawek serca.Objawy towarzyszące szmerowi serca mogą sugerować jego patologiczne pochodzenie. Mogą to być: sinica, duszność, omdlenia, zasłabnięcia, zawroty głowy, łatwe męczenie się, incydenty „kołatania” serca. Dawniej stwierdzenie szmeru u dziecka wiązało się z wielokrotnymi wizytami u kardiologa. Rozpoznanie wady serca często wymagało długotrwałej obserwacji oraz powtarzania zdjęć rentgenowskich i zapisów EKG. Obecnie stosowane badanie echokardiograficzne potocznie zwane „USG lub ECHO serca”, daje obraz budowy serca. Wykonane przez kardiologa dziecięcego pozwala, między innymi, „zobaczyć” i określić wielkość struktur serca takich jak komory, przedsionki, ściany i przegrody oraz naczynia. Pozwala także wykazać obecność nieprawidłowości w sercu i również określić ich wielkość. Poza dokładnym badaniem kształtu i wielkości struktur serca, badanie to określa także szczelność zastawek serca oraz pozwala zmierzyć prędkość płynącej krwi.

Obecnie dla rozpoznania wady serca nie są potrzebne liczne wizyty u kardiologa dziecięcego. Szmer serca można określić po pierwszym i jedynym badaniu USG(ECHO) SERCA.

W naszej Poradni Kardiologicznej ECHO SERCA wykonuje DR WIOLETTA KORZELUCH.